اسطوخودس سبز

تلاش های بی وقفه ی یک اسوطوخودوس برای سبز شدن

اسطوخودس سبز

تلاش های بی وقفه ی یک اسوطوخودوس برای سبز شدن

اسطوخودس سبز

اسطوخودوس می نویسد :

به رویاهات فکر کن و منحنی رو روی صورتت رسم کن

بعضی از وبلاگ ها که میروی دوست داری افسار موسّت را رها کنی 

و ساعت های بشینی و بخوانی وخودت را جای آنها بگزاری و حس کنی و درک کنی و بخندی و اشک در چشمهایت جمع شود 

و غیره و غیره :)

این وبها خواندنشان مزه دارد !

مزه :)

بوی سیب میدهی دختر 

بببیست و دو 

نیکولای آبی