اسطوخودس سبز

تلاش های بی وقفه ی یک اسوطوخودوس برای سبز شدن

اسطوخودس سبز

تلاش های بی وقفه ی یک اسوطوخودوس برای سبز شدن

اسطوخودس سبز

اسطوخودوس می نویسد :

به رویاهات فکر کن و منحنی رو روی صورتت رسم کن

- من اولین کسی هستم که روی یک سیاره تنها مانده

(the martian-2015)

این فیلم به شدت پیشنهاد میشه ،شما میتونین فیلم " مریخی‌" رو

بصورت آنلاین از فیلیمو مشاهده کنید 

اسطوخودوس سبز :دی