اسطوخودس سبز

تلاش های بی وقفه ی یک اسوطوخودوس برای سبز شدن

اسطوخودس سبز

تلاش های بی وقفه ی یک اسوطوخودوس برای سبز شدن

اسطوخودس سبز

اسطوخودوس می نویسد :

به رویاهات فکر کن و منحنی رو روی صورتت رسم کن

فرض کن من مادربزرگ بشوم 

حتما برای نوه هایم می گویم :)

می گویم که وقتی هم سن تو بودم  همه آدما بد بودن 

همه ی همه ی آدما 

حتا منی که میبینی 

اصن من از همه بدتر بودم !

ولی میدونی چیشد ؟

یهو همه تصمیم گرفتن خوب باشن !

یه همچین چیزایی ننه

همه چی یهویی شد 

همه چی خوب شد

همه چی درست شد :)

اسطوخودوس سبز :دی